[This article was translated by Helen Brooks in Sweden.]

Sandviken resident on trial in Australia

Helena Nyman
Arbetarbladet
6 April 2004

SANDVIKEN
The trial agianst Khaleed Daoed from Sandviken began yesterday in a court in Australia. Witnesses identified him as the one who took money for people-smuggling. He denies the charges.

The 36 year old Iraqi Khaleed Daoed, who earlier lived in Vallhov, Sandviken, again created big headlines in Australia. The first day of proceedings were held yesterday, whereby Daoed is susspected of people-smuggling and having contributed to 353 refugees' deaths when the overloaded boat sank on way from Indonesia to Australia, 2001. Those who drowned were mostly women and children. Daoed was extradited by Swedish authorities in November last year so as to stand trial in Australia, charged with twelve different crimes which involve people-smuggling and money-laundering.

Promised to find the guilty
Interest in the trial which has now began, is great since it is a politically sensitive matter whereby Australian authorities promised to find and judge those responsible for the boating accident. The trial is covered by many media who yesterday reported that refugees who survived the catastrophe identified Daoed as the one who both took money and accounted for those who got onboard the boat which goes under the name Siev X. A 20 year old who survived described in the court that he paid 600 dollars to Daoed so as to travel and that Daoed, in the middle of the night, ticked him off [a list] when he got onboard a bus which took him and other refugees to the boat.

Acknowledges that he was there
Khaleed Daoed has continuously denied the charges. This he did again in the court in Brisbane. Similarly weeping & in despair as he was when Arbetarbladet meet him during his time in custody in Gävle, awaiting extradition. He acknowledges that he was on the scene but with a totally different intention. He helped his countrymen with translating amongst other things. The trial continues for two more days and should the court find Khaleed Daoed guilty, he risks 20 years inprisonment. Earlier, an Egyptian was sentenced to 7 years inprsisonment for his involvement in organising the trip which resulted in one of the worst catastrophes.[1] Daoed states that this man is the real people-smuggler, not him.

Notes
[1] This sentence also sounds equally obscure in the Swedish text.


Sandvikenbo inför rätta i Australien

SANDVIKEN
Rättegången mot Khaleed Daoed från Sandviken inleddes i går i en domstol i Australien.Vittnen pekade ut honom som den som tagit emot pengar för människosmuggling.Själv nekar han till brott.

36-årige irakiern Khaleed Daoed, som tidigare bodde i Vallhov i Sandviken, skapade återigen stora rubriker i Australien. Under gårdagen hölls den första rättegångsdagen där Daoed är misstänkt för människosmuggling och för att ha orsakat 353 flyktingars död när en överfull båt sjönk på väg från Indonesien till Australien 2001. De flesta som drunknade var kvinnor och barn. Daoed utlämnades av de svenska myndigheterna i november förra året för att ställas inför rätta i Australien åtalad för tolv olika brott som rör människosmuggling och penningtvätt.

Lovat hitta den skyldige
Intresset för rättegången som nu alltså börjat är stort eftersom det är en politiskt känslig fråga då australiensiska myndigheter lovat att hitta och döma ansvariga för båtolyckan. Rättegången bevakas av flera medier som under gårdagens rapporterade att flyktingar som överlevde katastrofen pekat ut Daoed som den som både tagit emot pengar och fört bok över de som klev ombord på båten som går under namnet Siev X. En 20-åring som överlevde berättade i rätten att han betalade 600 dollar till Daoed för att få åka med och att Daoed - mitt i natten - prickade av honom när han gick ombord på en buss som tog honom och andra flyktingar till båten.

Erkänner att han var där
Khaleed Daoed har hela tiden nekat till brott. Det gjorde han i domstolen i Brisbane nu också. Lika gråtande och förtvivlad som han var de gånger Arbetarbladet träffade honom under tiden på häktet i Gävle i väntan på utlämning. Han erkänner att han varit på plats - men med ett helt annat syfte. Han hjälpte sina landsmän med översättning och andra bestyr. Rättegången fortsätter i två dagar till och finner domstolen Khaleed Daoed skyldig riskerar han 20 års fängelse. Sedan tidigare är en egyptier dömd till sju års fängelse för att ha varit med och organiserat resan som slutade i en av de värsta katastroferna. Daoed menar att den mannen är den verklige människosmugglaren - inte han.

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/utskrift.php?id=229123&avdelning_1=101&avdelning_2=102

Back to sievx.com