[This article was translated by Helen Brooks in Sweden.]

Extradited Daoed creates big headlines

Australia's justice minister made a big deal concerning how they got Sandviken resident Khaleed Daoed extradited. And on both CNN and BBC the suspected people smuggler made big headlines.

The Arbetarbladet told in yesterday's paper that the 35 year old Khaleed Daoed from Sandviken has now left Sweden.

He arrived in Brisbane, Queensland, on Friday morning and already on the same day, a short introductory negotiation was held in court. There he heard the twelve charges which the Australian authorities have against Daoed.

He is first and foremost accused of having organised a boat journey which ended with 353 refugee's death, but he is also suspected of another boat journey whereby 147 asylum seekers reached Australia. In the accusations is also money laundering.

A big event
The news that Daoed was now extradited was big news in many media, amongst others - CNN, BBC and ABC reported on the arrival.

On BBC's web edition they reported that Khaleed Daoed cried when the charges were read out in court.

At this event of the proceedings, he did not need answer to the charges against him and neither did he ask for bail.

Many press releases
Since Daoed was already in May arrested in his absence, he will now be held in custody until December 8th when his case next comes up in the law courts.

Justice Minister Chris Ellison made many press releases on how glad he was that he got Daoed extradited and how good the cooperation with Sweden has worked. Ellison said that they have strong proof that the Sandviken resident is involved in the illegal refugee trade which is a big problem in Australia and where the government now does everything to place those responsible in prison.


Utlämnade Daoed skapade rubriker
Helena Nyman
Arbetarbladet 7 November 2003

SANDVIKEN
Australiens justitieminister gjorde en stor affär av att de fått Sandvikenbon Khaleed Daoed utlämnad. Och hos både BBC och CNN skapade den misstänkte människosmugglaren stora rubriker.

Arbetarbladet berättade i gårdagens tidning att 35-årige Khaleed Daoed från Sandviken nu lämnat Sverige.

Han kom till Brisbane, Queensland på fredagsmorgonen och redan samma dag hölls en kort inledande förhandling i rätten, där han fick höra de tolv anklagelsepunkter som de australiensiska myndigheterna har gentemot Daoed.

Han är först och främst misstänkt för att ha organiserat en båtresa som slutade med 353 flyktingars död, men han är också misstänkt för en annan båtresa då 147 asylsökande nådde Australien. I anklagelserna finns också penningtvätt.

En stor händelse
Nyheten om att Daoed nu utlämnats blev en stor händelse i flera medier, bland annat har både CNN, BBC och ABC rapporterat om ankomsten.

På BBC:s nätupplaga rapporterar de om att Khaleed Daoed grät när anklagelserna lästes upp i domstolen. I det här skedet av processen behövde han inte svara på vad han misstänks för och inte heller frågade han efter möjligheten att bli fri mot borgen.

Flera pressmeddelanden
Eftersom Daoed redan i maj häktades i sin utevaro får han nu sitta i häktet fram till 8 december då hans fall nästa gång kommer att tas upp i domstol.

Justitieministern Chris Ellison gick ut med flera pressmeddelande om hur nöjd han är att ha fått Daoed utlämnad och hur bra samarbetet med Sverige fungerat. Ellison säger att de har starka bevis för att Sandvikenbon är inblandad i den illegala flyktinghandeln, som är ett stort problem i Australien och där regeringen nu gör allt för att sätta de ansvariga i fängelse.

UTLÄMNAD. Den utlämnade Khaleed Daoed från Sandviken kom till Brisbane, Queensland på fredagsmorgonen Foto: LARS NYQVIST

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=198597&avdelning_2=102

Back to sievx.com