{Translated by Helen Brooks in Sweden]

AUSTRALIA WELCOMES EXTRADITION DECISION

Helena Nyman
11 October 2003
Arbetarbladet

SANDVIKEN
The verdict to extradite Khaleed Daoed was big news in Australia. Justice Minister Chris Ellison is pleased that the 35 year old Sandviken resident now can stand trial for suspected people smuggling.

The Swedish government's decision was welcomed by the Australian authorities who requested in June that Daoed be extradited and who think the whole procedure has gone uncommonly fast. Australia is now preparing to send police to Sweden to collect Daoed. It will happen within three weeks.

353 PERISHED TWO YEARS AGO
It happens at an appropriate time for the authorities as the 22 October is the exact date two years ago when the refugee boat sank outside[1] Australia's coast and 353 asylum seekers from Iraq and Afghanistan perished.

In a radio interview for ABC, Australia's Justice Minister Ellison said that the extradition is a breakthrough in their efforts to bring suspected people smugglers to trial and in particular Daoed.

They have long wished to bring him to trial and when he now is extradited, he has 13 accusations to answer for.

Australia has earlier got two other suspected people smugglers extradited from Thailand. But the suspected head man Egypt has refused to extradite. Instead, he shall stand trial there.

WANTED SWEDISH TRIAL
It was also something Khaleed Daoed wanted - that Sweden should have decided if he was guilty of the accusations.

He has the whole time denied that he has organised people smuggling and he does not want to be extradited. In an interview in yesterday's Arbetarbladet, he said that he don't intend to leave Sweden alive.

[ENDS]

NOTES
1. Utanfor: literally translates to 'outside' Australia's coast & thus could imply outside Australia's coastal waters & therefore International waters. However, a Swede reading the text sees it more as a general 'off' Australia's coast, implying neither that it was in Australian or international waters but that Australia was nearby.


Australien välkomnar utlämningsbeslut
Helena Nyman
11 October 2003
Arbetarbladet

SANDVIKEN
Beskedet att lämna ut Khaleed Daoed blev en stor nyhet i Australien. Justitieministern Chris Ellison är nöjd att den 35-årige Sandvikenbon nu kan ställas inför rätta där misstänkt för människosmuggling.

Den svenska regeringens beslut välkomnas alltså av de australiensiska myndigheterna som begärde Daoed utlämnad i juni och som anser att hela proceduren gått ovanligt fort.

Australien förbereder nu för att skicka poliser till Sverige för att hämta Daoed, det ska ske inom tre veckor.

353 omkom för två år sedan
Det sker lägligt i tid för myndigheterna eftersom det 22 oktober är exakt två år sedan flyktingbåten sjönk utanför Australiens kust och 353 asylsökande från Irak och Afghanistan omkom.

I en radiointervju för ABC säger Australiens justitieminister Ellison att utlämnandet är ett genombrott i deras strävan att ställa misstänkta människosmugglare inför rätta och då i synnerhet Daoed.

De har länge velat ställa honom inför rätta och när han nu utlämnas har han 13 anklagelser att svara för.

Australien har tidigare fått två andra misstänkta smugglare utlämnade från Thailand. Men den misstänkte huvudmannen vägrar Egypten att lämna ut. I stället ska han ställas inför rätta där.

Ville ha svensk rättegång
Det var också något som Khaleed Daoed önskat - att Sverige skulle avgöra om han gjort sig skyldig till anklagelserna.

Han har hela tiden nekat till att ha organiserat människosmuggling och han vill inte lämnas ut.

I en intervju i gårdagens Arbetarbladet sade han att han inte tänker lämna Sverige levande.

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=193264&avdelning_2=102#

Back to sievx.com