Government - Yes to extradition
Helena Nyman
Arbetarbladet
10 October 2003

[translated by David Parkin]

Go ahead for extradition of Sandviken resident to hearing in Australia

Sandviken
Yesterday the Government agreed to extradite Khaleed Daoed to Australia. This means that he has to leave the country within three weeks.

A court in Brisbane, Australia arrested Khaleed Daoed in abstentia in May on suspicion of organised people smuggling and he was wanted internationally.

After his arrest the same month in Sandviken, both the Attorney General and the Supreme Court found no reason not to have him extradited. Now the Government has taken the final decision.

The Australian police will most probably come to Sweden to fetch him within three weeks.

Strong Evidence
The extradition decision is based on a treaty between both countries. The Swedish prosecutor Magnus Bergren, of the International Chamber of Prosecutors, has not done any investigation into the charges.

'The evidence against the accused is very strong' he says. He feels the government has made the right decision by agreeing to the extradition of the Sandviken resident.

Khaleed Daoed has denied all charges and is unwilling to be extradited to Australia, where he faces up to twenty years in prison.


Regerings-ja till utlämning
Helena Nyman
Arbetarbladet
10 October 2003

Klartecken till att lämna över Sandvikenbon till rannsakan i Australien

SANDVIKEN
I går sade regeringen ja till att lämna ut Khaleed Daoed till Australien. Det innebär att han ska lämna landet inom tre veckor.

En domstol i Brisbane, Australien häktade Khaleed Daoed i maj misstänkt för organiserad människosmuggling och han efterlystes internationellt.

Efter gripandet i Sandviken samma månad har varken riksåklagaren eller Högsta domstolen ansett att han inte kan lämnas ut. Och nu har alltså regeringen tagit det definitiva beslutet.

Sannolikt kommer australiensisk polis till Sverige för att hämta honom inom tre veckor.

Starka bevis
Utlämnandet till Australien bygger på ett avtal som de båda länderna har med varandra. Den svenske åklagaren Magnus Berggren vid den internationella åklagarkammaren har inte gjort någon egen utredning kring anklagelserna.

- Bevisen mot den misstänkte är mycket starka, menar han. Berggren anser att regeringen har tagit ett riktigt beslut att lämna ut Sandvikenbon.

Khaleed Daoed har hela tiden nekat till brott och motsätter sig att bli utlämnad till Australien, där han riskerar 20 års fängelse.

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=193083&avdelning_2=102

Back to sievx.com