[This article was translated by Helen Brooks in Sweden.]

'We believe he is innocent'
Helena Nyman
4 October 2003
Arbetarbladet

Mandaeans cannot understand how their friend can be suspected of such a dreadful crime.

SANDVIKEN
Göran Sabar disembarked the overloaded boat before the catastrophe. [1] It probably saved his life. He is also close friends with the 35 year old who is suspected of people smuggling and says, 'We are normal refugees who search after a better life.'

In Sandviken there are many families who have a close connection with both the boating catastrophe and the 35 year old currently held in custody suspected of having caused 353 people's deaths.

The Iraqi men, who nowadays live in Sandviken and whom we met in the Mandaean church, have their own experiences from trying to get themselves from Indonesia to Australia for a better life.

They have all attempted to come on the smuggling boats both one and two times. Some of them succeeded in arriving.

Were warned
Göran, as he now calls himself, was one of those who went onboard the catastrophe boat Siev-X in October 2001.

He understood that it was dangerous, so many people on such a little fishing boat. But he did it all the same - like all the other desperates who wanted nothing other than to reach Australia's coast.

But the captain warned him.

'He said that the boat will not make the entire journey. Therefore we were a group of 45 [sic] people who decided to get off at an island on the way,' explained Göran.

It probably saved his life. Shortly afterwards the boat sank and the catastrophe was a fact.

But in the depths drowned relatives of Salwan Alkhamas, high priest for the Mandaean church in Sandviken. A cousin of his and a further three persons whom he knew well lost their lives.

The catastrophe however didn't put a stop to the traffic. Basim Jaber, Sattar Jaber and Hazim Aziz, also Mandaean, were successful with another boat and via another route took themselves to Australia - together with [sic] the 35 year old.

They knew it was dangerous, absolutely.

'But we had no choice, all the money had gone towards paying for the boat journey. We had nothing left to live off and the conditions were intolerable. We could only sit and wait,' explained Basim Jaber.

Believe he is innocent
Already on the way from Malaysia to Indonesia, the boat which Sattar Jaber travelled on, together with the 35 year old, sank. They survived on that occasion.

During the conversation the 35 year old's name came up the whole time.

The Iraqi men have known him many years, since the times in Indonesia. They were all Mandaeans fleeing from Iraq and reunited in Sandviken this year. They cannot understand how their friend can be suspected for so horrendous a crime.

'He was clever with languages and interpreted for the people who wished to get to Australia. He just helped out, organised nothing and never took payment.'

This is their absolute conviction.

They also find it hard to understand why the Australian authorities have waited until now to bring forth evidence against him. They know that he was arrested directly after the accident but that he was released due to lack of evidence.

'It is totally incomprehensible, sad and very trying,' says Salwan Alkhamas, who promises that they will protest if he's [Daoed] extradited from Sweden.

The suspicions against the 35 year old are based only upon the already terrible memories which these people carry from the accident. Even if they themselves were not there, they know many people who drowned and they have a picture in their mind's eye that won't go away.

Facts

  • Is accused of people smuggling and money laundering.
  • In October 2001 sank the overloaded wooden boat Siev-X on the way from Indonesia to Australia, 353 asylum seekers from mostly Iraq and Afghanistan drowned, of which were 146 children.
  • Came to Sweden as an Iraqi refugee, helped by the UN's refugee programme.
  • Seized in Sandviken in May this year.
  • Remains in custody in Gävle waiting on a governmental decision if he should be extradited to Australia for trial.

[Picture Caption]
Many Iraqi Mandaeans in Sandviken have a close connection with the boating accident whereby 353 people were killed and they also know the 35 year old who is suspected of people smuggling very well. Basim Jaber succeeded in coming with another boat from Indonesia to Australia. Göran Saber first got onboard Siev-X but got off in time before the catastrophe and the high priest in Sandviken, Salwan Alkhamas, lost four people close to him when the boat sank.


SIEVX.com Editor's Note
1. According to Basam Helmi, one of the Mandaean passengers who disembarked from SIEVX prior to the sinking, Goran Sabar [aka HASSAN SABBAR] did not travel on SIEVX. This seems to be confirmed by the Australian Federal Police list of 23 passengers who left the boat before it sank. Source: Basam Helmi to Marg Hutton (emails), 11 & 19 October 2003


"Vi tror han är oskyldig"

Mandéerna förstår inte hur deras vän kan misstänkas för ett så ohyggligt brott

SANDVIKEN
Göran Sabar klev av den överfulla båten före katastrofen.
Det räddade sannolikt hans liv.
Han är också nära vän med 35-åringen som misstänks för människosmuggling, och säger:
- Vi är vanliga flyktingar som sökte efter ett bättre liv
.

I Sandviken finns flera familjer som har ett nära samband med både båtkatastrofen utanför Australien och den nu häktade 35-årige Sandvikenbon som misstänks för att ha orsakat 353 människors död.

De irakiska män, som numera bor i Sandviken och som vi träffar i den mandeiska kyrkan, har egna erfarenheter av att försöka ta sig från Indonesien till Australien för ett bättre liv.

Alla har de försökt komma med på smuggelbåtarna både en och två gånger. Vissa av dem lyckades komma fram.

Blev varnade
Göran, som han nu kallar sig, var en av dem som gick ombord på katastrofbåten Siev-X i oktober 2001.

Han förstod att det var farligt, så många människor på en sån liten fiskebåt. Men han gjorde det ändå - liksom alla andra desperata som inget hellre ville än att nå Australiens kust.

Men kaptenen varnade honom.

- Han sa att båten inte skulle klara hela resan. Därför var vi en grupp på 45 personer som bestämde oss för att hoppa av på en ö på vägen, berättar Göran.

Det räddade sannolikt hans liv. Kort senare sjönk båten och katastrofen var ett faktum.

Med i djupet drogs anhöriga till Salwan Alkhamas, överstepräst för den mandeiska kyrkan i Sandviken. En kusin till honom och ytterligare tre personer till som han kände väl fick sätta livet till.

Katastrofen satte dock inte stop för trafiken.

Basim Jaber, Sattar Jaber och Hazim Aziz, också de mandéer, lyckades med en annan båt och via en annan väg ta sig till Australien - tillsammans med 35-åringen.

De visste att det var farligt, javisst.

- Men vi hade inget val, pengarna hade gått åt till att betala båtresan. Vi hade inget att leva av och förhållandena var outhärdliga. Vi bara satt och väntade, berättar Basim Jaber.

Tror han är oskyldig
Redan på vägen från Malaysia till Indonesien sjönk båten som Sattar Jaber reste med - tillsammans med 35-åringen. De klarade sig den gången.

Under samtalets gång dyker 35-åringens namn upp hela tiden. De irakiska männen känner honom sedan flera år tillbaka från tiden i Indonesien. De var alla mandéer på flykt från Irak och återförenades i Sandviken det här året. De kan inte förstå hur deras kamrat kan misstänkas för ett så ohyggligt brott.

- Han var duktig på språk och tolkade åt de människor som ville ta sig till Australien. Han hjälpte bara till, organiserade inget och tog aldrig betalt.

Det är deras absoluta övertygelse.

De har också svårt att förstå hur de australiensiska myndigheterna först nu kommer med bevis mot honom. De vet att han redan var anhållen direkt efter olyckan men att han släpptes på grund av bristande bevis.

- Det hela är oförståeligt, sorgligt och jättejobbigt, säger Salwan Alkhamas, som lovar att de kommer att protestera om han utvisas från Sverige.

Misstankarna mot 35-åringen läggs bara ovanpå de redan hemska minnena som de här människorna bär på från olyckan. Även om de inte själva var med känner de många personer som drunknade och de har en bild på näthinnan som inte vill gå bort.


Photo captions:
1. Många irakiska mandéer i Sandviken har ett nära samband med båtolyckan då 353 människor omkom och dessutom känner de den 35-åring som misstänks för människosmuggling väldigt väl. Basim Jaber lyckades komma med en annan båt från Indonesien till Australien, Göran Saber klev först ombord på Siev-X men tog sig av i tid före katastrofen och översteprästen i Sandviken Salwan Alkhamas miste fyra närstående när båten sjönk

2.Göran Sabar, en av mandéerna i Sandviken, står här tillsammans med sin vän, 35-åringen som misstänks för människosmuggling. Bilden är tagen i Indonesien där de båda träffades efter att ha flytt från hemlandet Irak. Båda två försökte, enligt Göran Sabar, att ta sig till Australien.Foto: PRIVAT

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=192115&avdelning_2=102

Back to sievx.com