Catastrophe Suspect Requested for Extradition
Dagens Nyheter
23 June 2003

[translated by Helen Brooks in Sweden - see original article below]

The 35 year old suspected for refugee smuggling who was seized in Sandviken in May has been requested for extradition to Australia. Now the detailed process begins to determine if the man shall be extradited or not.

STOCKHOLM. The people smuggling of which the 35 year old is suspected ended in tradgedy in October 2001 when the vessel Siev X sank off the Australian coast [sic]. The vessel was heavily overloaded and approximately 353 people were killed, many of them children.

Now Australia has formally applied that the man be extradited to be put on trial.

'The request has been given to the Justice Department but it has not come to us yet', said chamber prosecuter Magnus Berggren of the International Prosecution Office in Uppsala.

Ultimately, it is the Government who decides if the man shall be extradited or not. Within the EU there is a swift co-operation for extraditing a suspected criminal but because this applies to Australia, the process can be lengthy. 'Contacts are via diplomatic channels', said Berggren.

The request is passed via the Prosecuter-General to the International Prosecution Office who manage the investigation and decide if the conditions for extradition is fulfilled. If the man opposes extradition, which is probable, the case has to heard in the Supreme Court, which will take additional time.

The man is Iraqi with a temporary residence permit for Sweden. He's not suspected of any crime in Sweden, but was on an international wanted list since Australian authorities suspected him of people smuggling and money laundering.


Misstänkt flyktingsmugglare kan utlämnas till Australien

Den 35-årige misstänkte flyktingsmugglare som greps i Sandviken i maj begärs utlämnad till Australien. Han tros vara en av huvudmännen bakom en fartygskatastrof utanför Australien där omkring 350 flyktingar omkom.

Nu börjar en detaljerad process för att avgöra om mannen ska utlämnas eller inte.

Den människosmuggling som 35-åringen misstänks för slutade i tragedi i oktober 2001, då fartyget Siev X sjönk utanför Australiens kust. Fartyget var kraftigt överlastat och uppskattningsvis 353 människor omkom, varav många barn.

Nu har Australien formellt begärt att mannen ska utlämnas för att ställas inför rätta.

- Begäran har lämnats till justitiedepartementet, men har inte kommit till oss än, säger kammaråklagare Magnus Berggren på internationella åklagarkammaren i Uppsala till TT.

Ytterst är det regeringen som beslutar om mannen ska lämnas ut eller inte. Inom EU finns ett snabbare samarbete för utlämning av misstänkta brottslingar, men eftersom det gäller Australien kan processen dra ut på tiden.

- Kontakterna går via diplomatiska kanaler, säger Berggren.

Via riksåklagaren går nu begäran till internationella åklagarkammaren som sköter utredningen och meddelar om den anser att kraven för en utlämning är uppfyllda. Om mannen motsätter sig en utlämning, vilket är sannolikt, måste fallet granskas av Högsta domstolen vilket tar ytterligare tid.

Mannen är irakier med tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Han misstänks inte för några brott i Sverige, men var internationellt efterlyst sedan australiska myndigheter misstänkt honom för människosmugglingen och för penningtvätt.

X-URLs: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_5755589.asp
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=154076

Back to sievx.com