353 DIED - MAN HELD IN SANDVIKEN
AFTONBLADET
19 June 2003

[translated by Helen Brooks in Sweden - see original article below]

THE 35 YEAR OLD ACCUSED LIES BEHIND THE REFUGEE CATASTROPHE
The refugee catastrophe claimed 353 lives. In Sandviken is detained a 35 year old man taken into custody suspected of causing their deaths. 'He is suspected of gross death without intent and breach of the Aliens' Act', said Chamber prosecuter Margaretha Lidman Ling.[see note 1] The man, who is a resident of Sandviken, is considered to be one of the head men behind the smuggling attempt whereby 353 refugees lost their lives when the boat SIEV X sank off Australia's coast.[see note 2] On the 18th of October, the boat left the port of Bandar Lampung in Southern Sumatra, Indonesia. Onboard the 19 metre long boat were 421 refugees. The day after was the catastrophe known. 146 children, 142 women and 65 men died.

SEIZED IN MAY
Together with an additional companion is the 35 year old accused of lying behind a significant proportion of refugee smuggling from Indonesia to Australia. He has for a while been on an international wanted list by order of the Australian Justice Department. On the 21st of May, Swedish police apprehended the man outside his home in Sandviken. He is suspected of breach against the Aliens' Act and gross death without intent. Yesterday, behind closed doors and paramount secrecy, the Sandviken District Court appointed the man be remanded in custody. All involved parties have been forbidden to disclose information.

REQUEST FOR EXTRADITION
The man denies the accusations and has appealed the custody decision. 'That is all I have to say', said Margaretha Lindman Ling, of the International Prosecution Office in Uppsala. Tomorrow, or at the absolute latest, Monday, can the Australian Justice Department request the 35 year old's extradition. If convicted of the crimes accused, in an Australian court of law can he be sentenced to 20 years in prison. The affair with SIEV X is hostile in Australia. Immediately after the catastrophe, the authorities claimed that the boat had sunk in international waters and that Australia, despite meticulous surveillance of the coast, did not know of the boat's existance.

A SERIES OF LIES
The former ambassador to Cambodia, Tony Kevin, reviewed the accident and came upon a series of lies. After the refugee catastrophe has only one refugee attempt [by boat] been made to Australia from Indonesia.

[box to side:]

THE BOAT ON WAY TO AUSTRALIA
* 18 October 2001 the boat leaves the port of Bandar Lampung , Southern Sumatra, Indonesia. Later will the boat be known by the name Siev X, (Suspected Illegal Entry Vessel).
* Onboard the SIEV X are 421 passengers. Later it was found out the boat was overloaded by at least 150 persons
* According to survivors, Indonesian police forced the people onboard under threat of weapons.
* The destination was Australia via Christmas Island.
* 19th October, when the SIEV X had just come to Australian teritorial waters, she sank.
* 353 refugees died. Of them were 146 children, 142 women and 65 men.

TRANSLATOR'S NOTES:
1. Again I've used the term 'gross death without intent', a type of manslaughter charge involving large numbers in one incident.

2. Utanför Australiens kust : Literally means 'outside' Australia's coast which may imply to us English speakers as 'outside' Australian territorial waters, ie: international. However it is interpreted in Swedish as a more general 'off' and lacking destinct locality. So it appears a little vague in translation.


353 dog - man fast i Sandviken

35-åring anklagas ligga bakom flyktingkatastrofen Flyktingkatastrofen vid Australiens kust krävde 353 liv.
I Sandviken sitter en 35-årig man anhållen misstänkt för att ha orsakat deras död.
* Han är misstänkt för grovt vållande till annans död och brott mot utlänningslagen, säger kammaråklagare Margaretha Lidman Ling.
Mannen, som är bosatt i Sandviken, anses vara en av huvudmännen bakom smugglingsförsöket då 353 flyktingar miste livet när fartyget Siev X förliste utanför Australiens kust.
Den 18 oktober 2001 lämnade fartyget hamnen Bandar Lampung på södra Sumatra i Indonesien.
Ombord på det 19 meter långa skeppet fanns 421 flyktingar. Dagen efter var katastrofen ett faktum.
146 barn, 142 kvinnor och 65 män dog.

Greps i maj
Tillsammans med ytterligare en kumpan anklagas 35-åringen för att ligga bakom en betydande andel av flyktingsmugglingen från Indonesien till Australien.
Han har sedan en tid tillbaka varit internationellt efterlyst på uppdrag av justitiedepartementet i Australien.
Den 21 maj grep svensk polis mannen utanför hans hem i Sandviken. Han är misstänkt för brott mot utlänningslagen och grovt vållande till annans död.
I går fastställde Sandvikens tingsrätt anhållandet av mannen bakom stängda dörrar och största sekretess.
Samtliga inblandade parter är belagda med yppandeförbud.

Begära utlämnas
* Mannen nekar till anklagelserna och har försökt överklaga anhållningsbeslutet. Det är allt jag har att säga, säger Margaretha Lidman Ling, vid internationella åklagarkammaren i Uppsala. I morgon eller absolut senast på måndag kommer justitiedepartementet i Australien att begära 35-åringen utlämnad. Om han fälls för brottsanklagelserna i en australiensisk domstol kan han dömas till ett 20-årigt fängelsestraff. Affären med Siev X är infekterad i Australien. Strax efter katastrofen hävdade myndigheterna att fartyget hade förlist på internationellt vatten och att Australien, trots minutiös bevakning av kusten, inte kände till fartygets existens.

En rad lögner
Den tidigare Kambodjaambassadören Tony Kevin granskade olyckan och kom fram till en rad lögner. Efter flyktingkatastrofen har bara ett flyktingförsök gjorts till Australien från Indonesien.

Båten skulle till Australien
18 oktober 2001 lämnade fartyget hamnen Bandar Lampung på södra Sumatra, Indonesien. Senare skulle skeppet bli känt under namnet Siev X (Suspected illegal entry vessel)
Ombord på Siev X fanns 421 passagerare. I efterhand har man kommit fram till att skeppet var överlastat med mer än 150 personer.
Enligt överlevande flyktingar tvingade indonesisk polis ombord människor under vapenhot.
Destinationen var Australien via Christmas Island.
19 oktober när Siev X just kommit in på australiskt territorialvatten förliste hon.
353 flyktingar dog. Av dem var 146 barn, 142 kvinnor och 65 män.

Zendry Svärdkrona
Publicerad: 2003-06-19

X-URL: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,321663,00.html

Back to sievx.com