[We are grateful to Helen Brooks for translating this article]

IRAQI CONVICTED FOR PEOPLE SMUGGLING

Göteborgs-Posten (and also published in Dagens Nyheter)
8 June 2005

An Australian court convicted on Wednesday an Iraqi for people-smuggling. The man was extradited from Sweden in 2003. The charged, a 37 year old Iraqi goldsmith, protested his innocence in the High Court in Brisbane. He was found guilty however for having organised a boat trip from Indonesia to Australia which ended in tradegy in October 2001. The vessel was heavily overloaded and 353 asylum seekers, of whom many children, drowned when the vessel sank off [sic] Australia's coast. Only 45 people survived. The main body of passengers were Iraqi and Afghan asylum seekers. They had paid the equivalent of 3 700 kroner to get to the Australian Christmas Island in the Indian Ocean, where they hoped to get political asylum. Daoed was extradited from Sweden to Australia in 2003. He was not suspected of any crime in Sweden but was wanted internationally on the grounds of Australia suspecting that he was guilty of people-smuggling and money laundering.

A psychiatric assesment will be undertaken before the final judgement. Maximum sentence for people-smuggling is 20 years prison. TT Reuters


Irakier fälld för människosmuggling

En australisk domstol fällde på onsdagen en irakier för människosmuggling. Mannen utlämnades från Sverige 2003.

Den åtalade, en 37-årig irakisk guldsmed, hävdade sin oskuld i Högsta domstolen i Brisbane. Han befanns dock skyldig till att ha organiserat en båtresa från Indonesien till Australien som slutade i tragedi i oktober 2001.

Fartyget var kraftigt överbelastat och 353 asylsökande, varav många barn, drunknade då fartyget sjönk utanför Australiens kust. Endast 45 människor överlevde.

Huvuddelen av passagerarna var irakiska och afghanska asylsökande. De hade betalat motsvarande 3 700 kronor för att komma till den australiska Julön i Indiska oceanen, där de hoppades få politisk asyl.

Daoed utlämnades från Sverige till Australien 2003. Han misstänktes inte för några brott i Sverige, men var internationellt efterlyst på grund av australiska misstankar om att han gjort sig skyldig till människosmuggling och penningtvätt.

En psykiatrisk undersökning ska avslutas innan domslut meddelas. Maxstraffet för människosmuggling är 20 års fängelse.

Från TT-Reuters

X:URLS: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=380&a=219496
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=425370

Back to sievx.com