[Thanks to Helen Brooks for translating this article.]

THE TRIAL AGAINST SUSPECTED REFUGEE SMUGGLER BEGINS

Helena Nyman
Arbetarbladet
17 May 2005

SANDVIKEN
The trial began today in the High Court of Australia against previous Sandviken resident, Khaleed Daoed. The suspected people-smuggler has remained in custody in Brisbane for a year and a half since his extradition from Sweden.

This the final and conclusive trial which begins in the high court in Brisbane today. Earlier, preliminary hearings have been held.

Khaleed Daoed, who up until a year and a half ago lived in Sandviken when he was extradited by Swedish authorities, is suspected of having caused 353 people's deaths [sic] when a refugee boat sank on route from Indonesia to Australia in 2001.

The catastrophe has received much attention around the world and the previous Sandviken resident is the only one, (who up until now is) to stand trial in Australia suspected of people smuggling. Already, a man is in prison in Egypt sentenced for the same crime.

DENIES THE CHARGES
The Arbetarbladet met Khaleed Daoed in custody in Gävle before he was extradited in November 2003 and then, as during the preliminary hearings held earlier, he has protested his innocence. He claims that he only helped to interpret, that he had nothing at all to do with organising or receiving money for unlawful smuggling journeys.

But a judge in Australia has decided that the evidence against Daoed is sufficient and therefore the trial will proceed. Some of the only 45 survivors will give evidence on what happened when their nearest and dearest, mostly women and children, died. Khaleed Daoed is also suspected of having organised an earlier journey.

20 YEARS JAIL LOOMS
If the court finds him guilty, he risks 20 years prison. Khaleed Daoed is a Mandean from Iraq and came to Sweden as a so called quota refugee. He received a permenant residency permit and gradually settled himself in Sandviken. When Swedish police arrested him at the requst of Australia, he was just about to be reunited with his wife and child who were in a refugee camp in Jordan. Now that will never be.


Rättegången mot misstänkt flyktingsmugglare startar

Helena Nyman
Arbetarbladet
17 May 2005

SANDVIKEN
I dag börjar rättegången i Högsta domstolen i Australien mot förre Sandvikenbon Khaleed Daoed. Den misstänkte människosmugglaren har suttit i häktet i Brisbane i ett och ett halvt år sedan han utlämnades från Sverige.

Det är den slutliga och avgörande rättegången som börjar i Högsta domstolen i Brisbane i dag. Tidigare har man hållit preliminära förhandlingar.

Khaleed Daoed, som bodde i Sandviken fram till för ett och ett halvt år sedan då han utlämnades av de svenska myndigheterna, är misstänkt för att ha orsakat att 353 människor dog när en flyktingbåt sjönk på väg från Indonesien till Australien 2001.

Katastrofen har fått mycket uppmärksamhet ute i världen och den förre Sandvikenbon är den enda som hittills ställts inför rätta i Australien misstänkt för människosmuggling. Sedan tidigare sitter en man i fängelse i Egypten dömd för samma brott.

Nekar till brott

Arbetarbladet träffade Khaleed Daoed på häktet i Gävle innan han utlämnades i november 2003 och då liksom under de preliminära förhör som senare hållits har han bedyrat sin oskuld. Han menar att han bara hjälpt till att tolka, att han inte haft något alls att göra med att organisera och tjäna pengar på olagliga smugglingsresor. Men en fredsdomare i Australien har bestämt att bevisen mot Daoed håller och därför ska rättegången genomföras. Några av de endast 45 överlevande kommer då att vittna om vad som hände när deras nära och kära, de flesta kvinnor och barn, dog. Khaleed Daoed är också misstänkt för att ha organiserat ytterligare en resa.

20 års fängelse hotar
Finner rätten honom skyldig riskerar han 20 års fängelse. Khaleed Daoed är mandé från Irak och kom till Sverige som så kallad kvotflykting. Han fick ett permanent uppehållstillstånd och bosatte sig så småningom i Sandviken. När svensk polis grep honom på uppdrag av Australien var han precis på väg att återförenas med fru och barn som var i ett flyktingläger i Jordanien. Nu blev det aldrig så.

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=309827&avdelning_2=102

Back to sievx.com