Tuesday, 23 July 2024  
How many of the 1500 asylum seeker lives lost at sea since 2001 could have been saved?
Zahra (6), Fatima (7) and Eman (9) - the daughters of Sondos Ismail and Ahmed Alzalimi -  three of the 146 children who lost their lives when the vessel that has become known as SIEVX foundered in international waters en route to Christmas Island on 19 October 2001.
  HOME
  ABOUT THIS SITE
  CONTACT ME
  SIEVX ARCHIVES
  SIEVX CHRONOLOGY
  FAQ
  READING GUIDE
  ARTICLES
   SIEVX Comment
   The Disaster
   Challenging
   Defending
   Abu Quassey
   Khaleed Daoed
   Maythem Radhi
   People Smuggling
   Not the First?
   Two Brothers
  TESTIMONY
   CMI Index
   Hansard Extracts
  DOCUMENTS
  AUDIO FILES
  BOATS DATABASE
  SIEVX PASSENGERS
  OTHER SINKINGS
  Barokah
  SIEV 358-Kaniva
  SAR 2012/5710
  SAR 2013/3821
  Agrabinta
  RESEARCH TABLES
  DROWNINGS TABLE
  MORTALITY TABLE
  PUSHBACK TABLE
  OTHER
  OTHER SIEVX SITES
  PARLIAMENT
 
Search with Google
Search sievx.com
MEDIA

GOVERNMENT
Daoed: Arrest Cop Speaks

by Marg Hutton
24 June 2005

Earlier this month, Helena Nyman published a brief but remarkable article based on an interview with Ulf Johansson, the Swedish police officer who arrested Khaleed Daoed in Sweden two years ago. Nyman is the editor of Arbetarbladet, the local newspaper in the Swedish town of Sandviken, where Daoed made his home in 2003 and is the only journalist to date to have interviewed the convicted people smuggler.

We are publishing a translated version of Nyman's article in full today as it provides a somewhat different perspective and background to that given by Minister Ellison at the time of Daoed's arrest in Sweden. Our thanks to David Parkin for the translation.

It is interesting to note that Ellison's answers to questions on notice from September 2003 regarding a set of written questions put by Marian Wilkinson to then Federal agent Leigh Dixon in August 2002, seem to support Nyman's story, as Dixon claimed no knowledge of the members of the people smuggling syndicate headed by Abu Quassey (see Attachment #B5).

Khaleed Daoed's sentencing hearing is due to take place in Brisbane on 14 & 15 July.


Swedish Police Fight To Arouse Interest In Daoed
Helena Nyman
Arbetarbladet
12 June 2005

It was thanks to a Swedish policeman that the Australian authorities could finally charge a suspect for trafficking. Ulf Johansson from 'Rikskrim' (the Swedish National Criminal Investigation Department) latched onto the tail of ex-Sandviken resident, Khaleed Daoed.

Australian police were not even aware of his existence and were initially uninterested in the information from the policeman. The guilty verdict against the 37 year old Khaleed Daoed is the result of the Swedish policeman's work. Ulf Johansson, who works for the Major Organised Crime Unit in Stockholm started looking into Daoed's past.

Unknown in Australia
In the beginning, the Australian authorities were not even aware of the now convicted Daoed's existence.

'When I started hearing about Daoed, I realised I was on to something.' says Ulf Johansson.

Australian authorities were out to get another man - Abu Quassey - now convicted to seven years imprisonment for trafficking. The Authorities were unable to get him extradited from Egypt, where he has since been convicted and imprisoned. When Ulf Johansson found Daoed in an apartment in Sandviken, the Australian police's hopes were raised that finally someone could be caught and convicted for the boat tragedy that cost 353 people their lives. They could get Daoed extradited to Australia and take over the investigation.

For the Australian authorities, Daoed has become an important political matter. Thanks to the help of Ulf Johansson, the authorities - with the Minister of Justice at the forefront - have been able to show a determined effort to fight trafficking with the conviction of Daoed.

All the publicity and attention came as a surprise to Ulf Johansson. 'Yes, it took a while before I realised how big this all was,' admits Johansson.

He first heard about Daoed when the Australian authorities asked him to interview survivors of the refugee tragedy, since many of them had ended up in Scandinavia. They wanted to know what the refugees knew about Abu Quassey's illegal refugee boats.

'It was then that many mentioned Daoed and that he was an accomplice of Quassey. They said that they knew he was living in Sweden,' says Johansson, who then started investigating the allegations.

Daoed was identified by studying a video taken in Indonesia (where the boat sailed from) and comparing it with passport photos taken when he arrived in Sweden. Finally he was found in Sandviken.

Police in Sweden and Egypt made simultaneous raids and both Daoed and Quassey were arrested.

At the start of the investigation, the Australian police were not all that interested in Ulf Johansson's information.

'It took a lot of persuading to explain the importance of my investigation to them. The state prosecutor and I discussed prosecuting Daoed here in Sweden, but finally a Chief of Police in Australia understood the importance of the work and they were able to take over,' says Ulf Johansson

Denies Guilt
Khaleed Daoed has continuosly protested his innocence and maintains that he only helped the refugees with translation and other humanitarian aid.

I ask Ulf Johansson if he thinks Daoed is guilty.

'He has admitted to the circumstances, that he was there, that he helped, but he denies he was an accomplice. People can be involved in crime with good intentions, but it's still a crime,' says Ulf Johansson.


Svensk polis fick kämpa för att väcka intresse för Daoed
12 June 2005
Helena Nyman
Arbetarbladet

POLITISK FRÅGA. Förre Sandvikenbon Khaleed Daoed, som fällts för människosmuggling, har hamnat på den politiska agendan i Australien. Foto: LARS NYQVIST

HEMSIDA. På www.sievx.com kan man läsa om människosmugglingen.

SANDVIKEN
Det var tack vare en svensk polis som Australien till slut lyckades få någon fälld för människosmuggling. Ulf Jonsson på rikskrim kom förre Sandvikenbon Khaleed Daoed på spåren. Australiensisk polis visste inte att han fanns och till en början var de inte ens särskilt intresserade av uppgifterna.

Den fällande domen mot 37-årige Khaleed Daoed är ett resultat av en svensk polismans arbete. Ulf Jonsson på Rikskriminalens rotel för grov organiserad brottslighet i Stockholm började nysta i Daoeds bakgrund.

Okänd i Australien
Då kände de australiensiska myndigheterna inte till att den nu dömde människosmugglaren existerade. - När jag började höras talas om Khaleed Daoed förstod jag att det var en riktig femetta, berättar Ulf Jonsson. Australien var ute efter att sätta dit en annan man - Abu Quassey - som nu dömts till sju års fängelse för människosmuggling. Men Australien misslyckades med att få Quassey utlämnad från Egypten (där han dömdes och avtjänar straffet) och när Ulf Jonsson hittade Khaleed Daoed i en lägenhet i Sandviken tändes ett hopp i Australien att någon skulle straffas för den uppmärksammade flyktingresan då 353 människor omkom.

De fick Daoed utlämnad från Sverige och kunde själva ta över utredningen.

För de australiensiska myndigheterna har Khaleed Daoed blivit en mycket viktig politisk fråga. Tack vare Ulf Jonssons arbete har regeringen med justitieministern i spetsen nu visat att de tar problemet med människohandel på allvar med en fällande dom mot Daoed.

Att frågan blivit så uppmärksammad förvånar även Ulf Jonsson.

- Ja, det tog ett tag innan jag förstod hur stort det var, erkänner han.

Ulf Jonsson hörde talas om Daoed när Australien bad honom om hjälp att höra några av de personer som överlevde flyktingkatastrofen. Många av dem hade nämligen kommit till Skandinavien. De ville veta vad flyktingarna kände till om Abu Quasseys illegala flyktingresor.

- Då pratade flera av dem om Khaleed Daoed, att han var en medhjälpare till Quassey. De pratade också om att de visste att han fanns i Sverige, berättar Ulf Jonsson, som då började undersöka saken.

Via en film tagen i Indonesien (varifrån båten avgick) kunde Daoed identifieras med passbilden som togs på honom när han kom till Sverige.

Till slut ledde spåren till Sandviken.

- När vi slog till mot lägenheten i Sandviken gjorde polisen i Egypten samma sak och både Daoed och Quassey kunde gripas samtidigt.

Men när Ulf Jonsson var i början av sin utredning visade inte australiensisk polis särskilt stort intresse.

- Det krävdes mycket arbete för att förklara innebörden i mina uppgifter för dem. Åklagaren och jag pratade om att vi i så fall skulle driva utredningen här i Sverige och få honom lagförd här. Men till slut var det en polischef i Australien som förstod vidden och då lämnade vi över, berättar Ulf Jonsson.

Nekar
Khaleed Daoed har hela tiden nekat till anklagelserna och menat att han bara hjälpt flyktingarna med att översätta och annan humanitär hjälp.

Tror du han är skyldig?

- Han har vidgått faktiska omständigheter, att han hjälpt till. Vad mer återstår då för att han ska anse sig som medhjälpare? Man kan begå brott med goda avsikter, men det är fortfarande ett brott, menar Ulf Jonsson.

Fakta. Khaleed Daoed

  • I oktober 2001 sjönk den överfulla träbåten Siev-X på väg från Indonesien till Australien och 353 asylsökande dog - främst kvinnor och barn. Endast 45 personer överlevde de 20 timmarna i vattnet
  • I början av 2002 kom irakiern Khaleed Daoed som flykting till Sverige med hjälp av FN och bosatte sig så småningom i en lägenhet i Sandviken
  • I oktober 2003 utlämnades han från Sverige till Australien misstänkt för människosmuggling
  • I torsdags fann Australiens högsta domstol honom skyldig - inte för att ha orsakat människornas död men för att ha varit medhjälpare till huvudmannen Abu Quassey som organiserade resan
  • Om två veckor tillkännages viket straff Daoed får. Han riskerar 20 års fängelse.

X-URL: http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=315281&avdelning_2=102
 http://sievx.com/archives/2005/20050624.shtml ( 15665) | ©Copyright Marg Hutton ~ sievx.com / siev-x.com 2002-2014